rachunki a'vista

  1. potwierdzone książeczką
  2. dla SKO, KZP, Rad Rodziców

Rachunek dla klientów indywidualnych o nieregularnych wpływach Do prowadzenia rachunku nie są wymagane systematyczne wpływy wynagrodzenia lub renty Do rachunku może być wystawiana książeczka. Oprocentowanie w stosunku rocznym. Kapitalizacja odsetek roczna.

Wymagane dokumenty:

  1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
  2. UChrw. RR,SKO,KZP,
oprocentowanie dla rachunku potwierdzone książeczką0,06%
oprocentowanie dla rachunku dla SKO - 0,23%
oprocentowanie dla rachunku dla KZP - 0,06%
oprocentowanie dla rachunku dla RR - 0,06%
opłata za wydanie książeczkiwedług cen zakupu + 50 % marży