POL - Efekt

wpłacasz i wypłacasz kiedy masz na to ochotę Rachunek oszczędnościowy PO-Efekt to atrakcyjna alternatywa wobec tradycyjnych lokat oszczędnościowych - zapewnia większą swobodę w dysponowaniu środkami przy równoczesnym wysokim oprocentowaniu. W każdym miesiącu możesz raz bez opłat wypłacić dowolną kwotę nie tracąc przy tym naliczonych odsetek

Atrakcyjna forma oszczędzania:

 • wysokie oprocentowanie
 • wypłata bez utraty odsetek
 • wpłaty w dowolnym czasie i w dowolnej wysokości
 • odsetki dopisywane co miesiąc
 • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości </ol>
  opłata za otwarcie rachunku0,00 zł
  opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie0,00 zł
  pierwsza wypłata gotówki0,00 zł
  kolejna wypłata gotówki7,00 zł
  przelew do innego banku2,80 zł
  przelew wewnątrz banku1,00 zł
  Oprocentowanie
  Saldooprocentowanie stałeoprocentowanie zmienne
  0-400,99 zł-0,00%
  500,00 zł - 999,99 zł-0,20%
  1 000,00 zł - 2 999,99 zł-0,50%
  3 000,00 zl - 9 999,00 zł-0,60%
  10 000,00 zł i powyżej-0,90%