POLKONTO - JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla młodzieży od 13 do 18 roku życia kontynuującej naukę Maksymalnie do 25 roku życia

Do wszystkich rachunków wydawana jest karta płatnicza. Do wszystkich rachunków proponujemy bankowość internetową Łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów Niskie opłaty związane z prowadzeniem rachunku możliwość regulowania zobowiązań np. opłat za internat

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 2. aktualne zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające, że Klient jest uczniem
 3. </ol>
  oprocentowanie 0,06%
  opłata za otwarcie rachunku0,00 zł
  opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie3,00 zł
  opłata za wypłaty i wpłaty gotówki0,00 zł
  przelew do innego banku2,80 zł
  zlecenia stałe do innego banku2,80 zł
  polecenie zapłaty1,00 zł
  przelew wewnątrz banku1,00 zł