POLKONTO - STUDENT

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla młodzieży powyżej 18 roku życia kontynuującej naukę. Maksymalnie do 25 roku życia

Do wszystkich rachunków wydawana jest karta płatnicza. Do wszystkich rachunków proponujemy bankowość internetową i łatwy dostęp do środków poprzez sieć bankomatów. Niskie opłaty związane z prowadzeniem rachunku

Wymagane dokumenty:

 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 2. aktualne zaświadczenie z uczelni lub szkoły, potwierdzające, że Klient jest studentem lub uczniem
 3. </ol>
  oprocentowanie0,06%
  opłata za otwarcie rachunku0,00 zł
  opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie3,00 zł
  opłata za wypłaty i wpłaty gotówki0,00 zł
  przelew do innego banku2,80 zł
  zlecenia stałe do innego banku2,80 zł
  polecenie zapłaty1,00 zł
  przelew wewnątrz banku1,00 zł