Placówki

Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Ul. Rynek 2
11-015 Olsztynek
SEKRETARIAT 89 5192 035
Kredyty 89 5193 985
Oszczędności 89 5193 992
Rachunki Bieżące 89 5192 301
obsługa + bankomat

Oddział w Dąbrównie

Plac Kościuszki 12b
14-120 Dąbrówno
Tel. 89–6474027
obsługa + bankomatPunkt Kasowy w Gierzwałdzie

14-107 Gierzwałd
Tel.89–6471311
obsługa + EPOS

Punkt Kasowy w Stawigudzie

ul. Warszawska 12
11-034 Stawiguda
Tel.89–5271408
obsługa + bankomat