Kredyt gotówkowy konsumpcyjny

Kredyt jest przeznaczony dla osób fizycznych , które:

  • posiadają zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu i odsetek
  • ustanowią wymagane przez Bank Spółdzielczy zabezpieczenia kredytu

Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel bez konieczności udokumentowania jego przeznaczenia. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych. Zabezpieczenie kredytu mogą stanowić wszystkie formy zabezpieczeń, przyjmowane przez Bank zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. Minimalna kwota kredytu 500,00 zł maksymalna 80 000,00 zł. Okres kredytowania do 8 lat. Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów.

Podstawą udzielenia kredytu jest stały dochód netto, ustalany w zależności od sposobu jego uzyskiwania. Bank może zażądać dodatkowych dokumentów celem oceny zdolności kredytowej.

Oprocentowanie kredytu

zgodnie z tabelą oprocentowania depozytów lokowanych i kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Prowizje i opłaty

według okresu kredytowania:

do 1 roku1,5 % nie mniej niż 20 zł
od 1 roku do 5 lat2,5 %
powyżej 5 lat3 %


Pliki do pobrania: