Hipoteczny kredyt konsumpcyjny

Kredyt jest przeznaczony dla osób fizycznych , które:

  • posiadają zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu i odsetek
  • ustanowią wymagane przez Bank Spółdzielczy zabezpieczenia kredytu

Kredyt można przeznaczyć na dowolny cel bez konieczności udokumentowania jego przeznaczenia. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych . Zabezpieczenie kredytu mogą stanowić wszystkie formy zabezpieczeń, przyjmowane przez Bank zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. Koniecznym warunkiem jest zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości mieszkalnej Maksymalna kwota kredytu 1.000.000,00 zł Okres kredytowania do 15 lat Możliwość wcześniejszej spłaty bez żadnych dodatkowych kosztów.

Bank może zażądać dodatkowych dokumentów celem oceny zdolności kredytowej. Oprocentowanie kredytu zgodnie z tabelą oprocentowania depozytów lokowanych i kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Prowizje i opłaty

według okresu kredytowania:

do 1 roku1,5 % nie mniej niż 20 zł
od 1 roku do 5 lat2,5 %
powyżej 5 lat3 %


Pliki do pobrania: