Kredyt inwestycyjny

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie podejmowanych przez gospodarstwo inwestycji na zasadach komercyjnych od warunkiem:

  1. posiadania zdolność kredytową,
  2. otrzymają pozytywną ocenę przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  3. ustanowieni wymaganego przez Bank zabezpieczenia kredytu

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzeniem gospodarstwa Kredyt jest wypłacany: jednorazowo albo w transzach Forma wypłaty bezgotówkowo - przelew środków na rachunek sprzedającego lub wystawcy faktury na pokrycie płatności kredytobiorcy. Kredyt udzielany jest w walucie polskiej Spłata kredytu następuje w terminach spłaty (miesięcznych lub kwartalnych) i w sposób uzgodniony w umowie kredytu. Zabezpieczenie kredytu mogą stanowić wszystkie formy zabezpieczeń, przyjmowane przez Bank zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb oraz zdolności kredytowej Klienta oraz może przekroczyć 80% wartości netto przedsięwzięcia inwestycyjnego. Okres kredytowania do 12 lat, przy udzielaniu kredytu inwestycyjnego może być stosowana karencja w spłacie kapitału do 2 lat

Istnieje możliwość negocjacji stopy procentowej i prowizji

pliki do pobrania:

  1. wykaz dokumentów wymaganych do wniosku
  2. wniosek o kredyt
  3. rachunek finansowy