Limit kredytowy w POLKONCIE

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy POLKONTA na finansowanie ich potrzeb bieżących. Przyznany kredyt większa tan wolnych środków na POLKONCIE do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata części lub całości kredytu powoduje, że odnawia się on i może być wykorzystywany wielokrotnie

Posiadacz rachunku może ubiegać się o kredyt jeżeli:

  1. osiąga stałe dochody
  2. posiada zdolność kredytową

Wysokość kredytu uzależniona jest od:

  1. wysokości stałych wpływów na POLKONTO
  2. okresu posiadania POLKONTA
  3. rodzaju posiadania POLKONTA

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 30.000,00 zł Kredyt nie przysługuje posiadaczowi rachunku którego średnie miesięczne wpływy nie przekraczają 400,00 zł

Oprocentowanie limitu kredytowego w POLKONCIE

 

zgodnie z tabelą oprocentowania depozytów lokowanych i kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Opłaty i prowizje

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: 20,00 zł

prowizja od kredytu odnawialnego dla posiadaczy POLKonto w BS (od kwoty przyznanego kredytu): 1,00% - Nie mniej niż 20 zł

Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu.

pliki do pobrania:

  1. zaświadczenie o dochodach