Kredyt obrotowy

Kredyt jest przeznaczony dla osób prowadzących gospodarstw rolne, które:

  1. posiadają zdolność kredytową,
  2. ustanowią wymagane przez Bank Spółdzielczy zabezpieczenia kredytu

Kredyt obrotowy można przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa Kredyt jest wypłacany bezgotówkowo w formie przelewu na rachunek bieżący kredytobiorcy Spłata kapitału następuje jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Spłata odsetek następuje w okresach miesięcznych lub kwartalnych Zabezpieczenie kredytu mogą stanowić wszystkie formy zabezpieczeń, przyjmowane przez Bank zgodne z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności Banku. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta. Okres kredytowania do 12 miesięcy Istnieje możliwość negocjacji stopy procentowej i prowizji


Pliki do pobrania (uproszczona sprawozdawczość finansowa):

Pliki do pobrania (pełna sprawozdawczość finansowa):