Kredyt „sezonowy”

Wysokość kredytu od 500,00 zł do 30 000,00 zł

Okres spłaty do 5 lat

Oprocentowanie zgodnie z tabelą oprocentowania depozytów lokowanych i kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Prowizja od 3 %


Tel. (89)5193985