Kredyt UNIA BIZNES i SUPER BIZNES

Kredyty pomostowe przeznaczone są na finansowanie inwestycji w rolnictwie z dofinansowanie ze środków unijnych.

  1. kredyt pomostowy Unia Biznes – przeznaczony na sfinansowanie części kosztów kwalifikowanych poniesionych w trakcie realizacji projektu, które będą pokryte dofinansowaniem, udzielonym na podstawie umowy o dofinansowanie i zabezpieczony cesją wierzytelności Kredytobiorcy z tytułu umowy
  2. kredyt pomostowy Unia Super Biznes – przeznaczony na sfinansowanie do 80% przewidywanych kosztów projektu, obejmujący część pomostową spłaconą z uzyskanego dofinansowania i uzupełniającą spłaconą ze środków własnych

Spłata kredyt Unia Biznes następuje jednorazowo z otrzymanej dotacji, natomiast kredyt Unia Super Biznes w części pomostowej z dotacji a w części uzupełniającej zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu. Okres kredytowania do 10 lat. Karencja w spłacie kapitału w części uzupełniającej może wynosić maksymalnie do 2 lat.

pliki do pobrania:

  1. wykaz dokumentów wymaganych do wniosku
  2. wniosek o kredyt
  3. rachunek finansowy