Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt udzielany jest w rachunku bieżącym w wysokości limitu indywidualnie określanego na podstawie obrotów na rachunku. Każdy wpływ na konto automatycznie redukuje zadłużenie, co wpływa na zmniejszenie efektywnej stopy procentowej. Stanowi doskonałe zabezpieczenie płynności finansowej firmy Kredyt można przeznaczyć na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności Spłata należnych odsetek od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym następuje w okresach miesięcznych Maksymalna wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb klienta i nie może przekraczać 60% wysokości wpływów na rachunku bieżącym w okresie ostatnich 12 miesięcy Okres kredytowania do 12 miesięcy

Istnieje możliwość negocjacji stopy procentowej i prowizji

pliki do pobrania:

  1. wykaz dokumentów wymaganych do wniosku
  2. wniosek o kredyt
  3. rachunek finansowy