Lokata MIG

Minimalna kwota lokaty 10.000,00zł.

Rodzaj lokatyoprocentowanie stałe
1 dniowy ON (overnight)zgodnie z komunikatem
od 2 do 31 dnizgodnie z komunikatem