Lokata O/N

minimalna kwota lokaty 10.000,00 zł

oprocentowanie stałe

Rodzaj depozytuWysokość stałej stopy procentowej w stosunku rocznym
O/N0,5 ON
  1. Lokaty deponowane jednorazowo powyżej 50.000, 00 zł mogą być w wyniku negocjacji oprocentowane od 0,5 % do 2,5 % wyżej niż reguluje to stopa procentowa na dany okres
  2. stopa procentowa = wartość WIBID 1M za dany okres obowiązująca w dniu poprzedzającym dzień złożenia lokaty (według „Rzeczpospolitej” – złotowe depozyty międzybankowe) x podany w tabeli wskaźnik