Lokata spółdzielcza

  1. lokata z terminem deponowania 3, 6, 9 miesięcy
  2. minimalna kwota lokaty 1.000,00 zł
  3. zerwanie lokaty w przypadku podjęcia wkładu:
    1. przed upływem co najmniej połowy zadeklarowanego okresu lokaty - utrata odsetek w całości
    2. po upływie co najmniej połowy zadeklarowanego okresu lokaty - wypłata 50 % odsetek za rzeczywisty okres utrzymania lokaty według stopy procentowej dla danej lokaty
  4. kapitalizacja odsetek po upływie zadeklarowanego okresu w formie dopisania do rachunku lokaty
  5. Lokata nie odnawia się na kolejny okres.
Oprocentowanie
czas trwaniaoprocentowanie stałeoprocentowanie zmienne
3 miesiące-1,50%
6 miesięcy-1,60%
9 miesięcy-1,70%