Bankowość internetowa

Usługa umożliwiająca dostęp do konta za pomocą Internetu. Korzyści:

  • całodobowy dostęp do rachunku
  • możliwość śledzenia stanu na rachunku, historii operacji, dostępnych środków
  • samodzielne wykonywanie operacji w tym przelewów
  • drukowanie wyciągów, zestawień wysłanych przelewów
  • wysokie bezpieczeństwo realizowanych transakcji
  • obniżone koszty posiadania rachunku

SBI

Połączenie internetowe z bankiem dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność jednoosobowo.

CUI

Połączenie internetowe z bankiem dla podmiotów instytucjonalnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność jednoosobowo.