Concordia Polska TUW

Bank Spółdzielczy w Olsztynku współpracuje z Concordia Polska TUW w zakresie:

  • ubezpieczeń kredytobiorców na życie i na wypadek utraty pracy
  • ubezpieczeń upraw
  • ubezpieczeń budynków w budowie oraz zamieszkiwanych
  • ubezpieczeń samochodowych

Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Banku:

Olsztynek

  • Natalia Gutkowska tel.89-5193985
  • Wiesława Pokrzywnicka tel. 89-5192552

Dąbrówno

  • Sabina Żuralska tel. 89-6474027