Organa samorządowe

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Brzeski Marian
— członek Rady
Jabłonowski Romuald
— członek Rady
Rykaczewska Czesława
— członek Rady
Paw Tomasz
— członek Rady
Perowicz Jerzy
— członek Rady
Roguska Marianna
— sekretarz Rady
Rostkowski Jacek
— Wiceprzewodniczący Rady
Wasilewski Andrzej
— przewodniczący Rady

Zarząd składa się z:

Teresa Wodzyńska
— Prezes Zarządu
Ewa Nowakowska
— Wiceprezes Zarządu
Ewa Cender
— Wiceprezes Zarządu

Oświadczenia woli w imieniu Banku składają:

Teresa Wodzyńska
— Prezes Zarządu
Ewa Nowakowska
— Wiceprezes Zarządu
Ewa Cender
— Wiceprezes Zarządu