Skip to main content
  • Historia Banku

Historia banku

Bank Spółdzielczy w Olsztynku ma za sobą ponad półwiekową tradycję wykonywania usług bankowych... Został powołany do życia w 1950 roku, gdy Bank Rolny w Olsztynie wydał zezwolenie na utworzenie Gminnej Kasy Spółdzielczej w Olsztynku. Siedziba Spółdzielni mieściła się w ratuszu a jej obszar działania obejmował gminy Olsztynek i Waplewo.

Dbając o dalszy rozwój Banku tj. powiększenie wielkości kapitału, poszerzenie zakresu działania i poprawę jakości usług z dniem 1 stycznia 1999 r. nastąpiło połączenie z Bankiem Spółdzielczym w Dąbrównie. W efekcie powyższego obszar działania Banku obejmował trzy gminy: Olsztynek, Dąbrówno i Grunwald. Zgodnie z aktualnym Statutem Banku w brzmieniu ustalonym w dniu 29.08.2020 r. Bank Spółdzielczy w Olsztynku prowadzi działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Bank Spółdzielczy w Olsztynku jest nowoczesną, dobrze zorganizowaną i sprawnie zarządzaną strukturą, posiadającą profesjonalnie wykwalifikowaną kadrę i szeroką gamę produktów. Osiągane wyniki finansowe spowodowały, że w 2007 r. Bank wyróżniony został przyjęciem do Klubu Gepardów Biznesu, obok innych 29 podmiotów z sektora banków spółdzielczych uznanych jako podmioty dynamicznie rozwijające się. W konkursach tego Klubu, których organizatorem jest m.in. Instytut Bankowości Spółdzielczej, Bank Spółdzielczy w Olsztynku otrzymał wyróżnienie jako Najdynamiczniejszy bank spółdzielczy (edycja I – 2006r.) i Najdynamiczniejszy Bank Spółdzielczy Województwa Warmińsko – Mazurskiego (edycja II – 2007r.). Ponadto, w 2003r. Bank w IV edycji rankingu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych zajął II miejsce w kraju wśród banków spółdzielczych o funduszach własnych 300–500 tys. Euro. Powyższy sukces został powtórzony w 2005r., kiedy w VII edycji rankingu Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce Bank zajął III miejsce w kraju w grupie bilansowej 25–50 mln zł.

Bank kontynuuje także tradycje działania na rzecz społeczności lokalnej, wspierając finansowo inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, wspierając finansowo inicjatywy i przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i społecznie użytecznym. Za powyższą działalność Bank otrzymał dyplom uznania za uzyskanie tytułu Sponsora Roku Miasta Olsztynek Perła Olsztynka w 2004 i 2007r. W latach 2008 i 2009 roku Bank został nagrodzony statuetką Perły Olsztynka.

Konsekwentne działania zarządu banku oraz Rady Nadzorczej i pracowników powodują, że Bank stał się placówką uniwersalną, łączącą tradycję z nowoczesnością, świadczącą usługi dla najbardziej wymagających klientów ceniących sobie stabilność, rzetelność i zaufanie. W celu utrzymania wiodącej pozycji na rynku lokalnym systematycznie poszerza zakres świadczonych usług dostosowując je do aktualnych potrzeb klientów np. o świadczenie usług w bankowości elektronicznej. Obsługa klienta prowadzona jest obecnie nie tylko w nowoczesnym budynku Banku w Olsztynku i w Oddziale w Dąbrównie, ale także w Punktach Kasowych w Gierzwałdzie i Stawigudzie. Usługi świadczone są w nowoczesnych, dobrze wyposażonych obiektach zapewniających komfortowe warunki obsługi klienta. Powyższe standardy i oczekiwania klientów wypełnia główna siedziba Banku, którą od 2004r stanowi zmodernizowany i nowoczesny budynek przy ul. Rynek 2 w Olsztynku oraz pozostałe placówki.

Znajdziesz nas też tutaj