Skip to main content
  • Władze Banku

WŁADZE BANKU

Rada Nadzorcza

Andrzej Wasilewski - Przewodniczący Rady 

Tomasz Paw - Wiceprzewodniczący Rady 

Czesława Rykaczewska - Sekretarz Rady 

Marian Brzeski - Członek Rady 

Romuald Jabłonowski - Członek Rady 

Jerzy Perowicz - Członek Rady 

Wiesław Makowski- Członek Rady 

Jacek Rostkowski - Członek Rady 

Zarząd

Teresa Wodzyńska - Prezez Zarządu 

Ewa Nowakowska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowo - Księgowowych 

Ewa Cender - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Znajdziesz nas też tutaj