Naruszenia

Sygnalista może dokonywać zgłoszeń:

  1. elektronicznie, kierowanych z prywatnego, dedykowanego adresu e-mail na adres [email protected];
  2. telefonicznie, np. z numeru telefonu zastrzeżonego, na numer telefonu 513079885, poprzez dokonanie nagrania na skrzynkę głosową;
  3. pisemnie, w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzulą „Poufne banku” adresowanej do Bank Spółdzielczy w Olsztynku , z dodaniem dopisku „naruszenie ”, w przypadku zgłoszenia dotyczącego członka Zarządu, adresowanej Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Olsztynku , z dodaniem dopisku „naruszenie”,
  4. osobiście, poprzez zgłoszenie chęci bezpośredniego spotkania jedną z dróg wskazanych w pkt. 1 do 3.